Roadblocker – zapory drogowe

  Zapora drogowa stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagany poziom ochrony obiektu jest bardzo wysoki. Blokada wysuwana   jest i  chowana automatycznie po odebraniu odpowiedniego sygnału sterującego. Sygnał wysyła uprawniona do tego osoba, przy użyciu np. panelu sterującego lub wizualizacji zainstalowanej na komputerze PC. Nasze zapory drogowe charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na uderzenia i działanie czynników atmosferycznych. Zapory pozwalają na wjazd/wyjazd do określonych stref tylko tym pojazdom, które mają stosowne zezwolenie.  Zapory drogowe idealne nadają się do zabezpieczenia obszarów takich jak: porty lotnicze, banki, ambasady, urzędy celne, obiekty wojskowe, przejścia graniczne, placówki policji, więzienia.

 

   Zapora drogowa składa się z części stałej i ruchomej. Część stała to metalowa rama, która zatopiona jest w betonowym fundamencie. Część ruchoma natomiast, to właściwy element blokady, poruszany     w górę i w dół przez napęd hydrauliczny. Silnik pompy hydraulicznej oraz zawór zwrotny podpięty jest do sterownika PLC. Sterownik mieści się w szafie sterowniczej. Opcjonalnie zapora drogowa może być wyposażona w lampki migające oraz sygnalizator akustyczny, informujący o ruchu zapory drogowej. Zamontowanie sygnalizacji    minimalizuje   ryzyko    ewentualnego    wypadku    związanego z przejazdem nad blokadą.

 

 

 

   Zapora drogowa sterowana jest poprzez sterownik PLC. Sterownik  jest łącznikiem pomiędzy urządzeniami sygnalizacyjnymi, pulpitem sterującym, wizualizacją oraz samą zaporą drogową. Napęd hydrauliczny kontroluje szybkość działania zapory drogowej ( szybkość opuszczania i podnoszenia się elementów blokujących). Można zadać pytanie, co w przypadku zaniku zasilania? To bardzo proste, w awaryjnych sytuacjach zapora drogowa może być otwierana i zamykana ręcznie,  poprzez użycie ręcznej pompy lub zaworu zwrotnego.

 

Parametry:

  Zapory drogowe produkowane są w kilku opcjach gabarytowych, tak pod względem wysokości, jak i szerokości.  Układ napędowy może być elektromechaniczny lub hydrauliczny, w zależności od wymagań klienta i specyfikacji. Bardzo dużą zaletą jest szybki czas podnoszenia i opuszczania. Zapory     drogowe    zbudowane    są    zgodnie z międzynarodowymi próbami wytrzymałościowymi. 

 

   Zapory drogowe (Bavak Roadblocker) ocenione zostały przez Niezależną Agencję Testów Wytrzymałościowych. Model RB650STHH otrzymał klasę D.O.S K8 (oznacza to, że poradzi sobie z pojazdem o wadze 6,8 tony, jadącym 64km/h), natomiast modele RB900STHH oraz RB1165STHH otrzymały klasę D.O.S K12 (jest w stanie zatrzymać pojazd o wadze 7,5 tony jadącym 80km/h). Zapory nawet po uderzeniu wykonują pełny cykl otwarcia/zamknięcia. Są to więc urządzenia odporne  na    bardzo    duże uderzenia. W pełni zasługują na miano antyterrorystycznych.

Sposób działania:

   W momencie gdy pojazd zbliża się do wysuniętej w pełni zapory drogowej, sygnalizacja świetlna świeci czerwonym światłem stałym. Po wysłaniu informacji „opuść blokadę” (za pomocą przycisku na pulpicie sterującym, pilota radiowego, karty dostępowej lub wizualizacji systemu BMS) zapora drogowa zjedzie w dół     i schowa się w ziemi. Gdy zapora  w pełni się opuści, sygnalizacja świetlna zmienia kolor na zielony. Po wysłaniu informacji „podnieś blokadę” (za pomocą przycisku na pulpicie sterującym, pilota radiowego, karty dostępowej lub wizualizacji systemu BMS) światło zielone zmienia się na  czerwone, a  zapora drogowa zacznie się podnosić i zablokuje przejazd.

   Aby zagwarantować bezpieczny przejazd samochodów, każda zapora drogowa powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną,     która musi       być     zamontowana w pobliżu zapory, w miejscu   dobrze   widocznym  dla    nadjeżdżających pojazdów. W zależności od sytuacji, zalecane jest aby zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa jak np. sygnalizację dźwiękową, dodatkowe lampki mrugające na blokadzie, czy też  system telewizji przemysłowej.